Кариери
ЦСМП-Търговище търси да назначи лекари за филиалите във Търговище и Попово и Фелдшери за ФСМП-Търговище, ФСМП-Антоново; 22.10.2018г. , 17:11

ЦСМП-Търговище търси да назначи лекари за филиалите във Търговище и Попово; 14.02.2018г. , 11:30

ЦСМП-Търговище търси да назначи лекари за филиалите във Търговище и Попово; 15.06.2016г. , 16:40

Център за спешна медицинска помощ - Търговище търси да назначи:
> Лекар /завеждащ РКЦ/ за ФСМП-Търговище.
1. Описание на длъжността: Оказване на спешна медицинска помощ на обслужваната от центъра територия. Работи в зала с комуникационна апаратура, организира, ръководи и отговаря за цялостната оперативна дейност в ЦСМП.

2. Изисквания към кандидата:
Образование - Висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „медицина" и да има диплома за призната специалност.

3. Размер на основна месечна работна заплата: 1100лв.

4. Необходими документи:
Заявление за постъпване на работа Лична карта
Диплома за завършено образование Диплома за специалност Медицинско удостоверение за работа
Удостоверение за членство в БЛС Документи за трудов стаж.

> Лекар-ординатор за филиалите Търговище и Попово
1. Описание на длъжността: Оказване на спешна медицинска помощ в дома, на местопроизшествието, при бедствия, аварии и катастрофи и други, по време на транспортиране до евентуална хоспитализация.

2. Изисквания към кандидата:
Образование - Висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „медицина", без специалност или с една или повече признати медицински специалности. Лекари без специалност се назначават за срок от 1 година.

3. Размер на основна месечна работна заплата:
лекар без специалност - 1020 лв. лекар със специалност - 1100 лв.

4. Необходими документи:
Заявление за постъпване на работа Лична карта
Диплома за завършено образование Диплома за специалност - Медицинско удостоверение за работа Удостоверение за членство в БЛС Документи за трудов стаж.

Документи се приемат от датата на публикуване на обявата всеки работен ден от 8.30ч. до 16.30ч. в Администрацията на ЦСМП-Търговище ул. „Петлешков" №27 в сградата на БКС (първи етаж) лично от кандидатите и се входяват от техническия сътрудник. Телефон за връзка: 0601 / 6-38-10 и 0601/ 6-39-71.


Лице за контакт:
РУМЯНА ЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
Служител,човешки ресурси:
Тел.: 0601/6-38-19

Търси Център за спешна медицинска помощ Търговище

Времето в Търговище

ЦСМП - Търговище Всички права запазени