Досиета
Връзка към профила в SOP.BG

Доставка на един брой фабрично нова оборудвана санитарна линейка
Номер в Регистъра на обществените поръчки № 9035695 от 06.11.2014 г.
Връзка към преписката в АОП

Доставка-медицинска апаратура за санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП-Търговище
Номер в Регистъра на обществените поръчки № 9036369 от 06.11.2014 г.
Връзка към преписката в АОП

Доставка на течни горива - дизелово гориво и бензин А95 Н за автомобилите на ЦСМП-Търговище
Връзка към преписката в АОП

Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП - Търговище
Номер в Регистъра на обществените поръчки №9046340 от 06.10.2015 г.
Връзка към преписката в АОП

Доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за персонала на ЦСМП - Търговище
Номер в Регистъра на обществените поръчки №9049327 от 30.12.2015г.
Връзка към преписката в АОП

Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП - Търговище
Номер в Регистъра на обществените поръчки № 9049529 от 12.01.2016г.
Връзка към преписката в АОП

Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП - Търговище - 09.03.2016г.
Номер в Регистъра на обществените поръчки № 9051089 от 09.03.2016 г.
Връзка към преписката в АОП

Доставка на течни горива - дизелово гориво и бензин А95 Н за автомобилите на ЦСМП-Търговище - 19.12.2016 г.
Връзка към преписката в АОП

Доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за персонала на ЦСМП - Търговище - 22.12.2016г.
Номер в Регистъра на обществените поръчки № 9060235 от 22.12.2016г.


Доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за персонала на ЦСМП - Търговище - 04.01.2017г.
Номер в Регистъра на обществените поръчки № 9060419 от 04.01.2017г.

Търси Център за спешна медицинска помощ Търговище

Времето в Търговище

ЦСМП - Търговище Всички права запазени